TPI - Transpersonal Psychology Institute :: advanced academic education TPI.si.

Uporabnost TCT®

Strokovna besedila

Akademska besedila, rezultati raziskav >>

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?
Nudimo vam rešitve
za vaše težave!

Inštitut Trans. Psih.

Inštitut Trans. Psih.
Prisotni 18 gostov .

Donacije za ITP

Bi želeli finančno pomagati pri raziskavah na Inštitutu? Donirate lahko vsoto po izbiri. Hvala vam!

Amount: 

Predstavitev Programa AKADEMIJA TCT® - podrobno PDF Natisni E-pošta

Krajša predstavitev Programa AKADEMIJA TCT®


Zasebna šola transpersonalne terapije Transpersonal Cognitive Therapy
ustanovitelj Edmond Cigale

 

VPIS V SEDMO GENERACIJO NAŠE ŠOLE ŽE POTEKA!
Info in prijavnica v Info Paketu 2018 >>

 

Zakaj AKADEMIJA TCT®?

"...Ne glede na to, kaj pravijo razna filozofska in religiozna izročila ali akademski psihološki diskurzi, je živeti srečno, izpolnjeno in globoko duhovno realiziran in materialno povsem preskrbljen ne le možno, temveč tudi povsem naravno. Sreča, izpolnjenost, notranje (duhovno) in zunanje (materialno) izobilje je vsakomur dosegljivo.
Program AKADEMIJA TCT® in Integral PSY® sistem sem sestavil z enim samim motivom v vidu: omogočiti aktualizacije človeških inherentnih potencialov bodočim terapevtom in tudi vsem zainteresiranim in sicer na povsem varen, hiter a vseeno postopen in realen način.
Cilj: srečno in izpolnjeno življenje na tistih področjih, ki so vam pomembna." -
Edmond Cigale

Osebna pričevanja slušateljev/ic Akademije TCT® lahko snamete v PDF datoteki, tukaj >>


Uvodna beseda
Na tej strani vam nudimo podrobnejše informacije o našem Programu, AKADEMIJI TCT®, usposabljanju za terapevte transpersonalne oz. humanistične metode  Transpersonal Cognitive Therapy (transpersonalno-kognitivna terapija).

 

Komu je Program AKADEMIJA TCT®  namenjen

Program je namenjen predvsem tistim, ki se želite usposobiti za terapevta ali pa izboljšati uspešnost pomoči drugim v seansah terapije s pomočjo konstruktivne aplikacije svojih lastnih notranjih potencialov, obvladovanja osnov humanistične in kognitivne psihologije ter znanstveno opredeljenih transpersonalnih oz. nadosebnih stanj zavesti.

Program je namenjen vsem, ki bi želeli prepoznati, razviti in uporabiti svoje notranje potenciale na zelo dosleden in temeljit način. V tri letni šoli lahko ob sledenju našega Programa izjemno osebnostno (in duhovno) napredujete četudi vaš cilj ni profesionalno izvajanje seans.

Program pa je vseeno v prvi vrsti namenjen vsem vam, ki želite drugim pomagati na profesionalen, naraven, neintruziven in spoštljiv način.

Metoda TCT® se opira predvsem na humanistično in transpersonalno psihologijo in ne na modele behaviorizma ali Freudove psihoanalize.

AKADEMIJA TCT®  je Program v okviru neformalnega oz. dodatnega izobraževanja za izvajanje storitve svetovanja oz. terapije in pri nas NI akreditiran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in bo tako tudi ostalo.


Kaj udeleženci pridobijo
Udeleženci in udeleženke Programa AKADEMIJA TCT® med drugim postopoma pridobijo vpogled v samo naravo osnovnih kognitivnih procesov v možganih in umu, v vlogo višjih stanj zavesti ter ogromnega potenciala nadosebnih stanj zavesti v seansah psihoterapije, postopoma osvojijo osnove humanistične ter transpersonalne psihologije in, skozi ogromno praktičnih vaj, tudi obilico izkušenj pri soočanju z raznoraznimi situacijami v realnih seansah terapije.

Program temelji na humanističnemu pojmovanju človeške psihe, z dodatki integracije elementov kognitivne ter transpersonalne psihologije.

Program nudi poleg znanstveno preverjenih dejstev iz panog kot so kognitivna, humanistična ter transpersonalana psihologija in neurobiologija tudi obilico praktičnih napotkov ter vaj, katerih cilj je integracija pridobljenega znanja ter veščin v pragmatičnost profesionalnega vodenja seans.

In najpomembnejše, naš Program omogoča vsem udeleženim konkreten in dosleden napredek v njihovih lastnih vsakdanjih življenjih. Pravzaprav je to najpomembnejša komponenta našega Programa.

Procentualno gledano je vsebina Programa razdeljena na 65% praktičnih vaj in 35% najmodernejše znanstvene oz. akademske teorije.


Namen Programa

Udeležencem Programa AKADEMIJA TCT® omogočamo osvojitev potrebnega znanja in izkušnj za dolgotrajno ter maksimalno izboljšanje rezultatov psihološke pomoči drugim brez nepotrebne izgube energije, brez stresa, garanja ali trpljenja na strani terapevta in brez uporabe analize, forsiranja, zlorabe ali škodljivih psihoaktivnih substanc na strani klienta.

Program je sestavljen tako, da se morajo slušatelji res aktivno angažirati.

Po uspešno dokončanem triletnem Programu boste obvladali vse glavne principe moderne humanistične psihoterapije ter imeli dovolj praktičnih izkušenj za pričetek profesionalne kariere kot svetovalec oz. terapevt metode Transpersonal Cognitive Therapy.

Izobraževanje ni namenjeno nudenju neposredne terapevtske pomoči.

 

Vloga Inštituta in doseg Programa AKADEMIJA TCT®
Inštitut Transpersonalne Psihologjie je zasebna izobraževalno-raziskovalna ustanova, ki nudi širši javnosti različna usposabljanja in seminarje. Inštitut TP ni na nikakršne načine povezan z zdravstveno negovalnimi zavodi ali pshiatričnimi bolnišnicami niti nima vloge ali poslanstva takih organizacij.

Program AKADEMIJA TCT® vam nudi storkovne in predvsem praktične smernice v okviru katerih lahko dejansko zelo hitro napredujete na vseh področjih vašega življenja, skladno z vašo pripravljenostjo in angažiranostjo. Cilj: usposodobitev za terapevte metode TCT®.


Zaradi napredne vsebine programa, ki vas dejansko vodi po poti napredka, so vam mentor, predavatelji in ostali strokovno sodelavci v okviru seminarjev in delovnih skupin na razpolago za kakršnakoli vprašanja, ki se vam pojavljajo; ne morejo pa prevzeti odgovornosti za vaše počutje (psihično in fizično), saj lahko na to vplivate izključno vi sami.


Vsebina Progrma AKADEMIJA  TCT®
Vsebina Programa se opira na najnovejša dognanja znanosti in je precej interdisciplinarna v svojem bistvu. Zajema najnovejša dognanja neurobiologije, kvantne mehanike, ter integracijo kognitivne, humanistične ter transpersonalne psihologije in elementov psihoterapije. Ne glede na to, pa je vsebina Programa podana na vsakomur jasen in povsem preprost a učinkovit način.  

Iz vsebine:

 • potenciali theta stanja možganskih valov v seansah terapije,
 • dosedanji uspehi uporabe theta stanja ter nadosebnih stanj zavesti,
 • osnove kognicije (percepcija, spomin, učenje itd...),,
 • neurobiologija in svoboda izbire,
 • direktna ter takojšnja zamenjava prepričanj ter čustev (čiščenje travmatičnih izkušenj),
 • potenciali človeških možganov,
 • praktične vaje doseganja nadosebnega stanja zavesti kjer koli in kadar koli,
 • pomen jasne ter brezkompromisne namere v seansah,
 • preseganje ujetosti v usodo,
 • kreiranje novih prepričanj in čustvenih stanj koristnih za trajni napredek strank,
 • vprašanje in omejitve New Age pristopa,
 • omejitve behaviorizma in psihiatrije,
 • zunajčutno zaznavanje v službi razumevanja strank v seansah,
 • moč hvaležnosti ter pozitivnosti v poslu,
 • smiselnost oz. nesmiselnost Freudove analize,
 • neposredno kreiranje novih znanj ter veščin, razumevanja ter znanja sebi in drugim,
 • transpersonalno delo,
 • javno nastopanje in vodenje seminarjev,
 • fizična aktivnost in uspešnost v seansah,
 • etičnost psihoterapevta,
 • neverbalna komunikacija,
 • delo na daljavo,
 • pravilna prehrana za terapevte in kliente,
 • aplikacija pridobljenega znanja v praktičnih vajah, itd...


Dostop do interne knjižnice
Vsem, ki so sprejeti v naš Program je omogočen tudi dostop do interne knjižnice, ki zajema strokovno literaturo (praviloma v angleškem jeziku), audio zapise (v MP3 formatu), e-knjige, video (v *.mgeg ali *.avi formatih) ter DVD-je. Trenutno je v naši knjižnici skupno preko 150 naslovov.
Slušateljem je interna knjižnica na voljo brezplačno.


Način izvajanja Programa
Program usposabljanja oz. izobraževanja AKADEMIJA TCT® je tri letni proces. Tako seminarji kot tudi predavanja bodo potekala v Ljubljani.

Del programa je sestavljen iz sedmih dva in poldnevnih seminarjev sistema Integral PSY® (do naziva Integral PSY® Svetovalec). Na teh seminarjih so podane ključne informacije in tudi možnosti praktične aplikacije pridobljenega znanja za uspešen osebni napredek in tudi za profesionalno vodenje seans terapije (podrobnosti o vsebini seminarjev spodaj).


Poleg seminarjev in practicumov enkrat na mesec je vsem slušateljem na voljo tudi t.i. delovna skupina. Delovna skupina se srečuje vsak mesec, praviloma med posameznimi seminarji ter practicumi in je namenjena utrjevanju snovi, vzajemni pomoči slušateljev ter poglabljanju razumevanja vsebine študija. Udeležba na teh srečanjih je neobvezna.

Del Programa zajema tudi kombinacijo neformalnega in praktičnega izobraževanja na teme kognitivne, humanistične ter transpersonalne psihologije, neurobiologije, kvantne mehanike, vodenja seans in predavanj, izražanja, usmerjanja pozornosti, elementov komunikacijskega ciklusa, nenasilne komunikacije po principih NVC, razvoja intuicije, kako uspeti v poslu itd... v formatu predavanj na dvodnevnih vikend seminarjih enkrat na mesec.


Poseben poudarek je na razumevanju metodologije metode TCT® in praktični aplikaciji znanja v realnih seansah terapije.


Tretje leto izobraževanja je namenjeno natančni superviziji vodenja seans in vsem aktivnim terapevtom, ki želijo skupinsko podporo glede vodenja seans. Prinaša tudi specializacijo oz. dodatno izobraževanje ter usposabljanje za bolj specifične tematike, kot so delo s pari (terapija Evolucija odnosov), skupinami, zunajčutno zaznavanje, tri dnevni seminar Intenziv razsvetljenja (po želji), uspešnost v poslovanju, marketing itd...


Udeleženci in udeleženke Programa AKADEMIJA TCT® so deležni tudi online podpore prek modernega interaktivnega foruma ter multimedijskih elementov izobraževanja.

Udeležncem in udeleženkam usposabljanja za psihoterapevte metode TCT® nudimo tri sklope oz. Module.

Dvo dnevni seminarji vsak mesec v razponu treh let izobraževanja:

 • Prvi Modul: Kognitivna psihologija
  Osnovni kognitivni procesi, arhitekture percepcije, vloga mentalnih predstav, elementi vedensko-kognitivne psihoterapije, itd...
 • Drugi Modul: Humanistična psihologija
  Zgodovina psihologije,vloga Freudove psihoanalize, 'peak experiences' Maslowa, mehak človeški pristop, elementi humanističnih psihoterepij, obilo praktičnih vaj, itd...
 • Tretji Modul: Transpersonalna psihologija
  Zgodovina transpersonalne psihologije, razsikave Stana Grofa,preglednica stanj človeških zavesti, stanja možganskih valov, vloga theta stanja in transpersonalnega stanja zavesti, itd...
Trije moduli vsebujejo tudi res ogromno praktičnih vaj (igranja vlog, usmerjenja pozornosti, theta meditacije, izražanja, komunikacije, doslednega dela na sebi, itd...) ter seveda natančno metodologijo transpersonalne psihoterapije ter profesionalnega vodenja seans.


V zgornje tri Module so integrirani tudi seminarji sistema psihološkega svetovanja Integral PSY®:
- Integral PSY® - Začetni seminar, Uporama Enotnega Polja
- Integral PSY® - Nadaljevalni seminar, Napredna Uporaba Enotnega Polja
- Integral PSY® - Zunajčutno zaznavanje, osnove

Prvi trije seminarji so namenjeni vsem, ki želite spoznati delo s pomočjo Class II theta stanja in transpersonalnega stanja zavesti. Ta nivo zajema osnovne tehnike, kot so vstop v Class II theta stanje, theta meditacija, delo na prepričanjih, kreiranje čustev, delo na čustvih, osnove zunajčutne zaznave, osnove humanistične in transpersonalne psihologije, itd...

- Integral PSY® - Komunikacija in Izražanje
- Integral PSY® - Evolucija Odnosov
- Integral PSY® - Napredno delo na prepričanjih
- Integral PSY® - Napredno delo na emocijah

Štirje nadaljevalni seminarji so namenjeni resničnemu poglabljanju vašega znanja. Seminarji zajemajo naprednejše tehnike uporabe Class II theta stanja, natančno in napredno delo na vzorcih in čustvih, informacije o profesionalnem načinu vodenja seans, podrobnosti humanistične in transpersonalne psihologije itd... Poudarek drugega nivoja je napredek v vsakdanjem življenju in dosledna pomoč drugim. Vsebina je predvsem pragmatične in ne akademske narave.

Ob zaključku vsakega sklopa seminarjev Integral PSY® se podeli certifikat (Integral PSY® Praktik in Integral PSY® Svetovalec), ob zaključku vsakega Modula, torej ob zaključku letnika, se opravi test (v obliki akademskega eseja na temo posameznega Modula - po izbiri). Za uspešen zaključek posameznega Modula se zahteva ocena vsaj 8, to je min. 75% uspešnost.

 

Podpora
Slušateljem in slušateljicam Programa so v obdobju šolanja na voljo sledeče oblike podpore (vštete v šolnino):
- dostop in podpora prek online Podpornega centra Akademije TCT®,
- neomejena podpora prek emaila,
- eno urna konsultacija na mesec z mentorjem Edmondom C. (torej 12 na letnik), bodisi v živo v Sežani/Ljubljani ali prek internetne telefonije skype,
- štiri urne delovne skupine praviloma vsak mesec.

 

AKADEMIJA TCT® - pregled potrebnih študijskih ur
Študijska ura v tem kontekstu pomeni 45 minut posvečenega študiju, bodisi na seminarjih, na predavanjih ali doma.
Pregled:
-    Sedem seminarjev: 168 študijskih ur
-    Mesečna vikend predavanja: 618 študijskih ur
-    Delo doma, najmanj 5 ur na teden: 660 študijskih ur
-    Neobvezna srečanja enkrat na mesec.

Skupno torej najmanj 1446 študijskih ur v treh letih izobraževanja. Program zajema tudi supervizijo izvajanja seans, in sicer najmanj 150 enournih seans.

 

Akademski in pragmatični pristop
Program  je zasnovan tako, da nudi udeležencem in udeleženkam obilo praktičnih napotkov in povsem realnih vaj. Dočim sam Program temelji na znanstveni oz. akademski osnovi, je glavni poudarek na praktični aplikaciji pridobljenega znanja.

V nasprotju s klasičnim univerzitetnim študijem, kjer je poudarek na teoretičnem in neosebnem pristopu, je naš Program zasnovan tako, da se od vsakega udeleženca in od vsake udeleženke pričakuje aktivno in angažirano sodelovanje tako pri osebni rasti (razreševanju osebnih problemov in dilem v vsakdanjem življenju) kot tudi pri obvladovanju teoretičnih in praktičnih postavk vsebine Programa. Brez tega niti pod razno ne bo šlo.

Pravzaprav je osebna angažiranost in posvečeno delo na sebi, in tako odsotnost perečih problemov v vsakdanjem življenju, glavni pogoj za uspešen zaključek izobraževanja.


Pogoji za sprejem v Program Šole za psihoterapevte TCT®

 1. Pripravljenost in voljnost intenzivnega dela na sebi.
 2. Starost vsaj 28 let in vsaj tri leta realnih delovnih in življenskih izkušenj.
 3. Odprtost na obstoj višjih (psiholoških) stanj zavesti.
 4. Iskrena želja po pomoči ljudem v težavah, zaželjene so izkušnje pri delu z ljudmi.
 5. Obvladovanje slovenskega jezika (pisno in ustno), zaželjeno znanje angleškega jezika.
Zaradi potrebe po intezivnem delu na sebi oz. osebne angažiranosti pri študiju, naš Program ni primeren za osebe, ki imajo trenutno v življenju hujše težave oz. so do nedavnega jemali oz. še jemljejo antidepresive, antipsihotike, so odvisni od alkohola, mehkih ali trdih drog.

Vsak kandidat za vstop v Program izobraževanja za terapevte TCT® se lahko prijavi na naš naslov prek prijavnice, skupaj s krajšim življenjepisom, dokazilom o najvišji doseženi izobrazbi pri nas ali v tujini (fotokopija diplome), izpolnjenim vprašalnikom in daljšo razlago zakaj si želi postati svetovalec.

Pogoji za vstop v Program so sicer pomembni in tehtni, kar pa ne pomeni, da so absolutni. Pišite nam, če pogojev ne izpolnjujete v celoti in si vseeno želite vstopiti v Program!
Pišite nam >>

 

Zaključek usposabljanja za svetovalce oz. terapevte metode TCT®

Uspešen zaključek Programa v tem kontekstu pomeni:

 1. Poravnana šolnina v celoti.
  Nudimo vam ugodne plačilne pogoje, do 36 obrokov.
 2. Obvladovanje vseh tem, ki jih nudi sedem seminarjev Integral PSY®.
  Vse teme bomo obravnavali na seminarjih in tudi večkrat ponovili tekom šolanja.
 3. Ocena vsaj 8 za eseje na teme posameznih Modulov in pozitivno opravljene vse praktične naloge.
  Pri ocenjevanju bomo zelo fleksibilni.
 4. Min. 90% prisotnost na mesečnih predavanjih.
  Pomembno je, da boste res prisotni na predavanjih. Izjeme so seveda bolezni, družinske situacije in ostali nepredvidljivi dogodki.
 5. Odsotnost perečih problemov v vsakdanjem življenju.
  Na razpolago boste imeli tri leta časa za delo na sebi, s pomočjo celotne skupine.
 6. Pozitivna ocena pri superviziji vodenja seans (ocenjuje se sama tehika, pristop, etičnost in moralnost ter uspešnost terapije).
  Supervizija se bo izvajala na opis seans, prek interneta in tudi v živo.Za pristop k zaključnemu izpitu sta potrebni vsaj dve pozitivno ocenjeni superviziji vodenja seans v živo.
 7. Pozitivna ocena na zaključnem izpitu.
Program se zaključi z zaključnim izpitom, to je dvo dnevnim seminarjem.Podelitev naziva
Po uspešnem zaključku usposabljanja Programa AKADEMIJA TCT® se podeli uradni naziv TCT® Svetovalec. S pridobljenim znanjem in s tem nazvom lahko pričnete s profesionalno kariero pomoči drugim v seansah transpersonalne oz. humanistične terapije prek svojega lastnega podjetja, zavoda, družbe, ali društva. Opravljali boste lahko storitev svetovalca.

 


Pomoč pri promociji na internetu
Po uspešnem zaključku Programa (oz. pogojno že po uspešnem zaključku drugega letnika) nudimo slušateljem tudi storitev izdelave spletne prezentacije (in spletnega gostovanja in registracije domene) za potrebe promocije storitve terapije TCT®, po izredno ugodni ceni. Spletne rešitve se izvedejo v sodelovanju z Open Source Community in naprednim Data Centrom v Londonu, UK.
Paketa:
1. Podstran na uradni spletni strani Inštituta TP (na domeni itp.eu.com).
2. Dinamična spletna stran (na lastni domeni, ankete, možnost registracije uporabnikov, emailing liste, forum itd...)

 

Možnost akademske akreditacije
V sodelovanju s priznano univerzo iz tujine je možen tudi podiplomski študij oz. magisterij ali doktorat transpersonalne ali humanistične psihologije. Program AKADEMIJA TCT® je priznan s strani Rushmore University in pridobljeno znanje ter izkušnje vam lahko omogočijo hitrejši zaključek podiplomskega študija. Univerza vam prizna polovico zahtevanih točk.

 

Mednarodna akreditacija
Program Akademija TCT® je priznan s strani INHA, International Natural Healers Association. INHA je po natančnem pregledu vsebine Programa, etičnih standardov in kvalifikacij predavateljev, podelila akreditacijo februarja 2012.

 


Naše zagotovilo
Na podlagi več letne raziskave uporabe theta stanja zavesti in transpersonalnih stanj zavesti na poslovnem področju, v seansah humanistične terapije, zagotavljamo izboljšanje učinkovitosti pomoči vsakomur, ki natančno sledi vsebini našega Programa in ga tudi uspešno zaključi. V nasprotnem primeru vrnemo investicijo za izobraževanje v celoti.

 

Postopek prijave

V Program AKADEMIJA TCT® se lahko prijavi kdor koli, v Program bomo sprejeli maksimalno 16 oseb, ki izpolnjujejo pogoje navedene v tem dokumentu. Vsako prijavnico bomo skrbno preučili, po potrebi organizirali individualne razgovore. Dovolite nam vsaj tri tedne za odgovor na vašo prijavo.

Vsaka prijava je veljavna le skupaj z nakazilom 195 EUR na naš TRR (podatki spodaj). Prijavnina se NE vrača.


Pravni vidiki
Vsakdo, ki bo sprejet v naš Program bo pred začetkom izobraževanja podpisal 'Pogodbo o usposabljanju', v kateri so natančno določene naše dolžnosti ter pravice ter tudi pravice udeležencev Programa.

 

Vaša investicija v tri letno izobraževanje in usposabljanje

Šolnino lahko poravnate na obroke (do 36), torej po 200,00 EUR mesečno (nismo davčni zavezanec)

Cena zajema:

 • priročnike v slovenskem jeziku,
 • profesionalna predavanja enkrat na mesec,
 • podporno skupino pribl. enkrat mesečno (s skromnim prispevkom 10 za najem prostora),
 • online podpora prek modernega foruma,
 • eno urne mesečne konsultacije v živo (ali prek interneta) z g Edmondoom Cigale.
 • vse štiri stopnje Usui Shiki Ryoho Reikija,
 • možnost strokovne ter akademske akreditacije oz. nadaljevanja študija transpersonalne ali humanistične psihologije (magisterij ali doktorat) v tujini (podiplomski študij se plača posebej in sicer direktno priznani Univerzi iz tujine).

Slušateljem je sicer na voljo interna knjižnica, kljub temu pa šolnina NE zajema dodatne literature oz. študijskega gradiva, multimedijskih pripomočkov (DVD, CD, audio zapisi), lektoriranja testnih esejev ter neposredne psihoterapevtske pomoči.

Vpisnina znaša 195,00 EUR in se ne vrača razen seveda v primeru, da niste sprejeti.

Nakazila se izvedejo na TRR št. SI56 0510 0801 1900 728, Abanka Vipa d.d., iC Team S.P., Partizanska 70, 6210 Sežana. iC Team izvaja Program na podlagi pogodbe z Inštitutom.
Izobraževanje lahko v svojih družbah in podjetjih prikažete kot strošek.


Podatki o podjetju:
iC Team s.p.
Partizanska cesta 70
6210 Sežana

Matična št.: 1989553